1. Tip Onayı Nedir?

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan tekerlekli araçlar ile bu araçlarda kullanılan bazı Aksamların, Yönetmelikler (Direktifler) ve Teknik Düzenlemelere (Regülasyonlar) göre uygunluğunun onaylanmasına denir.

2. Tip Onayı Belgesi Nedir?

Araç ve/veya aksamlarına MARTOY, TORTOY veya MOTOY yönetmeliklerine göre Onay Kuruluşunca verilen belgedir. Bu belgeyi almak için araçlara ait aksam, sistem veya ayrı teknik ünite ile ilgili AT yönetmeliklerine veya BM/AEK Regülasyonlarına uygunluğuna dair Teknik Servislerce rapor verilmesi gerekmektedir.

3. Onay Kuruluşu kimdir ve Teknik Servis kim atanmıştır?

Onay Kuruluşu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olup, kendisi adına deney ve kontrolleri yapmak üzere TSE’yi Teknik Servis olarak atamıştır.

4. Tip Onay süreci nasıl işler?

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Yönetmelik hükümlerine göre Teknik Servis Hizmeti vermek üzere TSE-ATOM’a ( Araç Tip Onay Hizmetleri Müdürlüğü’ne ) başvurularak başlar. Başvuru formunda ve ekinde belirtilen dökümanlar Teknik Uzmanlar tarafından incelenir. Başvuru yeterli görüldükten sonra, muayene ve Yönetmelik veya Regülasyonlarda isteniyorsa deney proğramı yapılarak, aksam, araç veya sistem üzerinde teste tabi tutular. Rapor tanzim edilir. Olumlu bulunan rapor ve buna ait tanıtım ve teknik dosyası, TSE ULMB Belgelendirme Müdürlüğü’ne gönderilir.

5. TSE Araç Tip Onay Müdürlüğü'nün görevi nedir?

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Yönetmelik hükümlerine göre Teknik Servis Hizmeti vermek üzere kendisi adına deney ve kontrolleri yapmak üzere, yetkilendirilmiş  kuruluş olan TSE-ATOM, bu Teknik Hizmet görevini ve diğer kendisine verilen görevleri yürütmektedir.

6. Tip Onay Belgesi almak için nasıl başvurabilirim?

Ulaşım ve Lojistik Sistemleri Merkezi Başkanlığı ve oradan da Araç Tip Onay Hizmetleri Müdürlüğü’ne ait sayfaya ulaşılıp başvuru formu alındıktan sonra, bu form doldurularak, istenen ekleri ile birlikte eksiksiz olarak TSE ATOM’a başvurmak yeterlidir.

7. Tip Onay Belgesi almak için ne kadar ücret ödemem gerekir?

Ücretlendirme Yönergesini TSE ATOM internet adresinde aynı Link’ten ulaşılabilir.TSE-ATOM verdiği hizmete göre ücret almaktadır.

8. Tip Onay Belgesi almak için hangi belgeler gereklidir?

Araç Tip Onay Müdürlüğü’ne ait başvuru formu doldurularak, istenen ekleri ile birlikte, tip onayı istenen, araç ve/veya aksama ait ilgili Yönetmelik veya Regülasyonlara ait tanıtım bildirimleri, teknik bilgiler ile TSE ATOM’a sunulmalıdır.

9. İmalatcı Firma Tip Onay Belgesi almak için Yönetmelik/Regülasyon seçimini nasıl yapmalıdır?

Motorlu Araçlar ve Römorklar için MARTOY, Tarım ve Orman Traktörleri için TORTOY ve Motosikletler ve Mopedler için MOTOY yönetmeliklerinde veya Regülasyonlardan kendisini ilgilendiren başvuru konusu aracı/aksamı seçerek başvurusunu yapmalıdır.

10. Tip Onay Belgesinin geçerliliği nedir?

TSE ATOM Tip Onayına esas teknik rapor düzenlemektedir. Tip Onay Belgeleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yapılan protokol gereği TSE ULMB Belgelendirme Müdürlüğü tarafından verilmeye başlanmıştır. Yönetmelikte veya regülasyonlarda herhangi bir tadiat veya değişiklik ya da iptali söz konusu oluncaya kadar verilen belge geçerlidir.

11. Yönetmelik ve Regülasyon arasındaki fark nedir?

AT Direktifleri ( Yönetmelikler ), Avrupa Birliği tarafından direktif olarak yayımlanan ve Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca yönetmelik olarak uyumlaştırılarak yürürlüğe konulan motorlu araçlarla ilgili Yönetmeliklerdir. Tip onayı ‘ e ‘ işareti ile gösterilir.
BM/AEK Regülasyonları ECE-R ( Teknik Düzenlemeleri ) Motorlu araçlarla ilgili Birleşmiş Milletler/ Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) Teknik düzenlemeleridir. Tip Onayı ‘ E ‘ işareti ile gösterilir.

13. Tip Onay Belgesi almak için yapılan incelemeler sonucu nasıl bir rapor düzenlenir. Değerlendirme nasıl yapılır?

TSE-ATOM tarafından görevlendirilen uzmanlarca, ilgili araç veya aksama ait inceleme, muayene ve/veya test işlemleri sonucu hazırlanan olumlu rapor ile başvurulan araç ve/veya aksama ait ilgili Yönetmelik veya Regülasyonlara ait tanıtım bildirimleri, teknik bilgiler ile birlikte hazırlanan dosya, bir bütün halinde ULMB Belgelendirme Müdürlüğüne gönderilir. Değerlendirme Belgelendirme Müdürlüğü tarafından yapılır.

14.WMI kodu nedir?

WMI – Dünya İmalatçı Tanıtım Kodu’dur. Üretilen her araç üzerine, imalatçısı tarafından, kamuoyunda şasi numarası tabir edilen VIN ( Araç Tanıtım Numarası ) numarası vurulur. 17 haneli bu numaranın ilk üç karakteri ( yılda 500 araçtan az üretim yapan imalatçılar için ayrıca 12, 13 ve 14 karakterler ) WMI (Dünya İmalatçı Kodu ) olarak tanımlanmaktadır.

15. WMI kodu nasıl alınır?

Ülkemizde WMI kodunu tahsis etmeye yetkili kuruluş TSE olup, işlemler TSE -ATOM tarafından yürütülmektedir. WMI kodu tahsisi için başvuru formu, www.tse.org.tr adresinden alınabilir. Başvuru için, firmadan, numaranın kullanılacağı araçlarla ilgili üretici olduğuna dair Kapasite Raporu istenmektedir.